Onze website in het Nederlands bekijken View our website in English

Stethoscoop Wie zijn wij

Praktijk

Praktijkverpleegkundige Somatiek

De praktijkverpleegkundige (POH) somatiek Nicoline de Vries is twee dagen per week werkzaam binnen de praktijk. Ze houdt spreekuren en bezoekt patiënten thuis.

De verpleegkundige geeft begeleiding aan patienten met een lichamelijke chronische aandoening, met name patiënten met Astma of COPD, patiënten met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten en patiënten met Diabetes Mellitus type 2.

Zo geeft de verpleegkundige voorlichting over het ziektebeeld, ze begeleidt de patiënt bij medicatiegebruik en voert controle-onderzoeken uit. Hiernaast wordt er tijdens het consult aandacht besteed aan uw leefstijl. De verpleegkundige ondersteunt de patient bij het zo goed mogelijk leren omgaan het de verschijnselen, de behandeling, de eventuele leefstijl-veranderingen en de lichamelijke en sociale gevolgen die horen bij het leven met een chronische aandoening.

Rokers die hun rookgedrag willen bespreken of willen stoppen met roken kunnen begeleiding krijgen van de verpleegkundige.

Een afspraak bij de praktijkverpleegkundige kunt u maken via de assistente.

.