Onze website in het Nederlands bekijken View our website in English

Stethoscoop Wie zijn wij

Praktijk

De POH-GGZ, Praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg

In onze praktijk werkt een gediplomeerd psycholoog als POH-GGZ (praktijkondersteuner voor de huisarts (POH), voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)). De POH-GGZ heeft kennis en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Als de huisarts een vermoeden heeft dat u klachten heeft als gevolg van een psychisch probleem dan kan de huisarts u naar mij verwijzen. Dit zijn klachten zoals zich somber voelen, angst en paniekgevoelens, stress en slaapproblemen. Ook problemen op het gebied van werk, sociale contacten, opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen kunnen worden besproken. Psychische klachten, zoals piekeren, kunnen een rol spelen bij het ontstaan of verergeren van lichamelijke klachten. Daarnaast kunnen lichamelijke klachten zelf leiden tot psychische klachten. Sommige lichamelijke klachten, als vermoeidheid, gespannen spieren of hoofdpijn, kunnen dus ook aanleiding zijn voor een gesprek met de POH-GGZ.

Samen met u bespreek ik uw klachten en vragen. Vervolgens adviseer ik u in overleg met de huisarts over een mogelijke aanpak van uw klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken met mij zijn, maar het is ook mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding elders. Dit kan bv. bij een psycholoog, een GGZ-instelling, maatschappelijk werk of middels E-health zijn. Ook bied ik gesprekken aan ter overbrugging van een wachtlijst voor de GGZ of voor nazorg na een behandeling in de GGZ.

Als POH-GGZ kan ik u helpen door:
- Het verhelderen van problemen
- Het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen
- Het geven van advies over behandeling en verwijzing
- Kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
- Nazorg van behandeling in de GGZ

De POH-GGZ heeft een beroepsgeheim, dit betekent dat alles wat u vertelt vertrouwelijk is.

Voor gesprekken bij de POH-GGZ hoeft u niet te betalen, de kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.

.