Onze website in het Nederlands bekijken View our website in English

Stethoscoop Over de praktijk

Praktijk

Het praktijkpand

De praktijk is gevestigd aan de Radesingel 20, een prachtig monumentaal pand uit 1891. Het praktijkgedeelte is in 2003-2004 grondig gerestaureerd en gerenoveerd, het woongedeelte in 2006-2007. In 2015 is ook het naastgelegen pand aan de Radesingel 18 bij de praktijk betrokken. Alle historische elementen zijn nog aanwezig, dit in tegenstelling tot veel andere singelpanden waar deze in de loop van de tijd zijn geëlimineerd. Hoewel het een historisch pand betreft, is het voorzien van alle gemakken voor onze moderne huisartsenpraktijk.

Zorgaanbod

We bieden reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Er is een POH-s spreekuur voor chronisch zieken (hoge bloeddruk (hypertensie), suikerziekte (diabetes mellitus), longziekten (COPD en astma), ouderenzorg en voor mensen die willen stoppen met roken. Er is een POH-ggz spreekuur voor patiënten met psychische klachten. Ook is er vrijwel dagelijks een spreekuur van de doktersassistente voor injecties (zoals vitamine B12), wratten aanstippen, oren uitspuiten, etc.

Plannen voor de toekomst

We zijn druk bezig om de automatisering verder door te voeren, waardoor u de praktijk makkelijker kunt bereiken en de verwijzingen (met name naar het UMCG en het Martini ziekenhuis) beter kunt volgen. Ook kunt u inmiddels online inschrijven en herhaalmedicatie aanvragen en wordt het online afspraken maken (voor niet-spoedeisende vragen) hier binnenkort aan toegevoegd.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Lees hier waarom.

Locatie van onze praktijk in de stad Groningen

Hieronder vindt u een kaart met onze praktijk erop aangegeven:


Grotere kaart weergeven

Klacht, opmerking of compliment

We streven naar de best mogelijke zorg, geleverd door (huis)artsen, praktijkondersteuners en assistentes. Mocht u desondanks een klacht, opmerking, compliment of vraag hebben, meldt u deze dan bij de assistente of de huisarts.
Bespreek het als eerst met uw huisarts. U kunt er beide beter van worden: wanneer de huisarts niet weet dat u (on)tevreden bent, kan deze ook niets veranderen of verbeteren. Dit geldt ook wanneer u een opmerking heeft over de praktijkondersteuners of doktersassistentes.
Wilt u liever schriftelijk uw klacht indienen dan kunt u hier klikken voor het online klachtenformulier of u kunt het papieren klachtenformulier opvragen op de praktijk. Deze kunt u ingevuld inleveren, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen hierover.
Komt u er na een gesprek niet uit dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE), telefoon: 0880229100, email: info@skge.nl
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Zie ook www.skge.nl

NPA accreditatie

Met trots kunnen wij u mededelen dat wij al jarenlang een geaccrediteerde praktijk zijn volgens de normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). NHG-Praktijkaccreditering is het belangrijkste kwaliteitskeurmerk in de huisartsenpraktijk. Jaarlijks beoordeelt een kritische auditor de praktijk. Gesteund door de NHG accreditatie zijn we in onze praktijk voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en organisatie.

Onze praktijk is NPA geaccrediteerd

.